Home / Tag Archives: Cách mạng

Tag Archives: Cách mạng

Phân tích đoạn đầu bài thơ “Tiếng hát đi đày” của Tố Hữu

Phân tích đoạn đầu bài thơ “Tiếng hát đi đày” của Tố Hữu-Văn lớp 12

Đề bài:Phân tích đoạn đầu bài thơ “Tiếng hát đi đày” của Tố Hữu Bài làm “Tiếng hát đi đày” là bài thơ được rút ra từ phần “Xiềng xích” trong tập thơ “Từ ấy” của Tố Hữu. Đây là tiếng ca, tiếng lòng của người tù cách mạng trên …

Xem thêm >>