Home / Tag Archives: Tục ngữ

Tag Archives: Tục ngữ

Nghị luận xã hội về câu tục ngữ “Ở hiền gặp lành”

ohiengaplanh-van9

Đề bài:  Nghị luận xã hội về câu tục ngữ “Ở hiền gặp lành”. Bài làm Trong cuộc sống, đã và đang có những người luôn tình nguyện giúp đỡ người khác mà không quản ngại khó khăn, để rồi sau đó, bằng cách này hay cách khác, cuộc đời …

Read More »

Nghị luận xã hội về câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”

ganmucthiden-gandenthisang-van9

Đề bài: Nghị luận xã hội về câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Bài làm Trong kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca của cha ông ta; mỗi câu, mỗi lời nói đều đúc rút kinh nghiệm sống quý báu cho thế hệ sau học tập. …

Read More »