Home / Tag Archives: Tả con cho nuôi trong nhà văn lớp 3

Tag Archives: Tả con cho nuôi trong nhà văn lớp 3

Tả con chó nuôi trong nhà

Đề bài:Tả con chó nuôi trong nhà Bài làm Mỗi gia đình ở nông thôn hầu như ai cũng nuôi một hoặc nhiều chú chó với những mục đích khác nhau. Chó để làm “bạn”, chó để trông nhà, chó nuôi lớn để bán hoặc chó nuôi với mục đích …

Read More »