Home / Tag Archives: Huy cận

Tag Archives: Huy cận

Phân tích bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận

Đề bài:Phân tích bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận Bài làm Huy Cận là nhà thơ tiêu biểu của phong trào Thơ mới mới hai giai đoạn sáng tác gắn liền với hai phong cách. Trước cách mạng tháng Tám, thơ ông mang nỗi buồn sầu mênh …

Read More »