Home / Tag Archives: Bình luận câu “Ai ơi giữ chí cho bền. Dù ai xoay hướng đồi nền mặc ai Văn lớp 10

Tag Archives: Bình luận câu “Ai ơi giữ chí cho bền. Dù ai xoay hướng đồi nền mặc ai Văn lớp 10

Bình luận câu ca dao “Ai ơi giữ chí cho bền. Dù ai xoay hướng đồi nền mặc ai”

Đề bài: Bình luận câu ca dao “Ai ơi giữ chí cho bền. Dù ai xoay hướng đồi nền mặc ai” Bài làm Trong cuộc sống của mỗi người, sự tác động của hoàn cảnh khách quan đến suy nghĩ và hành động của bản thân là rất lớn. Không …

Read More »